loader
Sünnet


Sünnetle ilgili bildiğiniz herşeyi unutun. Anne Baba eşliğinde lokal anestezi ile Üç dakikada anatomik, estetik & cerrahi sünnet dikiş yok,sargı yok, pansuman yok, evde pansuman ve bakım gerekmez. Alisklamp tekniği ile sünnetin mevsimi yoktur. Sünnetin yaşı yoktur.👌

DİKİŞLİ SÜNNET-- ALİS KLAMP SÜNNETİNİN KARŞILAŞTIRILMASIimg

1. Gerek dikişli gerekse plastik klips yöntemlerinde temel hedef, fazla olan sünnet derisinin çıkartılmasıdır. Her iki yöntemde de sünnet derisi cerrahi olarak, yani kesilerek çıkartılır. Dikişli sünnette, deri ilk önce kesilir, sonra da yara uçları tek tek dikilir. Klips yöntemindeyse, kesilecek deri ilk önce tutulur sonra kesilir. Her iki yöntemde de hedef aslında aynıdır, yani kesim işlemi sırasında açılan yara uçlarının bir araya getirilmesidir. Yöntemler arasındaki asıl fark, dikişli yöntemde yara uçlarını dikişlerin birarada tutması, klips yöntemindeyse plastik klipsin tutmasıdır. Klips prensibi yıllardır bebeklerin göbek kordonunu kesme işleminde de kullanılmaktadır. Plastik klips yöntemiyle sünnet, aslında bu prensibin pipiye uyarlanmasıdır. Dokuların klipsle tutturulup kesilme prensibi aşağıdaki avantajları da beraberinde getirmektedir:

Plastik klips yönteminin dikişli sünnette göre en önemli avantajı, komplikasyon oranlarının, yani risklerinin anlamlı ölçüde düşük olmasıdır. Dikişli sünnet sonrası en büyük risk kanamadır. Dikişli sünnet sonrasında olan kanama genellikle tekrar dikiş atılmasını gerektirir. Plastik klips yönteminde, klips takılı olduğu süre boyunca kanama beklenmez. Kısaca, klips yöntemi kanama riskini önemli ölçüde azaltır. Enfeksiyon riski de plastik klips yönteminde son derece düşüktür.

Plastik klips yönteminin dikişli sünnette göre diğer önemli bir avantajı, bu yöntemde dikiş atılmaması ve açıkta yara bulunmamasıdır. Kesilen yara kenarlarını plastik kıskaç bir araya getirir ve yara plastiğin altında kapalı ortamda kalır. Yaranın dışarıyla teması olmadığı, yani açıkta yara olmadığı için, sünnet sonrası pansuman gerektirmez. Dikişli sünnette, özellikle ilk 48 saat yaraya çok dikkat etmek gerekir. Uygun yara bakımı ve pansuman, dikişli sünnet sonrasında oldukça önemlidir. Plastik kıskaç yönteminde ise sünnet sonrası hiçbir yara bakımı veya pansuman gerekmez. Her pansuman çocukta oldukça fazla stres ve acıya yol açar. Plastik klips yönteminde yara bakımına gerek olmaması en önemli avantajlardan biridir.

img

2. Dikişli sünnetten sonra, pipide sargı bezi vardır ve yaranın en az 48 saat suyla temas etmemesi gerekir. Plastik klips yönteminde ise, yara hattı plastik içerisinde olduğu için, kaka veya başka bir pislik temasında dahi enfeksiyon riski neredeyse yoktur. Bu sayede, plastik klips yöntemiyle yapılan sünnet sonrasında çocuklar aynı gün dahi rahatlıkla banyo yapabilirler.

Dikişli sünnet sonrasında ilk günlerde her idrardan sonra yarada yanma görülür. İdrarın yaraya değmesiyle çocuk büyük bir acı çeker ve bazen uzun süre idrarını tutar. Plastik kıskaç yönteminde ise açıkta yara olmadığı için idrarın verdiği bir rahatsızlık olmaz. Çocuklar idrarını rahatlıkla yaparlar.

Dikişli sünnet en hızlı ellerde bile ortalama 20 dakika sürer. Cerrahi teknikle ve titiz yapılan sünnetlerin ortalama süresiyse 30 dakikadır. Plastik kıskaç yönteminde ise ortalama sünnet süresi 5 dakikadır. Çocukların yaşadıkları stres göz önünde bulundurulacak olursa, sünnet süresinin bu derece azaltılması oldukça büyük bir avantaj olarak kabul edilebilir.

Dikişli sünnet sırasında çocuğun hareket etmesi yanlış kesimlere yol açabilir. Bu nedenle bir çok merkezde zorunlu olarak çocuğa genel anestezi uygulanır. Plastik klips yönteminde, çocuğun hareketleri, kesim hatalarına kesinlikle yol açmaz. Klips yönteminde geri dönüşü olmayan kritik hareketler yoktur. Klipsin yerleştirilmesi sırasında çocuğun bir miktar hareket etmesi teknik açıdan tehlike yaratmaz. Sünnet derisi, klips yerleştirildikten ve kilitlendikten sonra plastiğin üzerinden kesildiği için hatalı kesim veya pipiye zarar verme durumu olmaz. Bütün bu nedenlerden ötürü, plastik klips yönteminde genel anestezi gerekmez.

Dikişli sünnet sırasında, idrar kanalına veya pipi ucuna zarar verme ihtimali düşük de olsa vardır. Dikişli sünnet sonrası meydana gelen hataları özellikle yaz dönemlerinde ve toplu sünnetlerden sonra sıklıkla görürüz. İdrar kanalının delinmesi, pipi ucunun kesilmesi ve idrar kanalında tıkanıklık gibi hayati hatalarla oldukça fazla sayıda karşılaşıyoruz. Bu tür hataların düzeltilmesi için çocuğun ameliyat edilmesi gerekir.

img

3. Plastik klips yönteminde, kesim işlemi pipi ucuna yerleştirilen ve pipiyi koruyan plastik huni üzerinden yapıldığı için pipiye zarar verme ihtimali yoktur. Kısaca, bu yöntem kişisel hatayı neredeyse sıfırlar ve pipiye kalıcı hasar vermez.

Dikişli sünnet sonrası, çentik veya pürtük şeklinde kalıcı dikiş izleri olur ve bu izler yıllarca geçmez. Bazen ömür boyu kalıcı yara izleri oluşur. Plastik kıskaç yönteminde ise yara kenarları ince bir çizgi şeklinde görülür.

Dikişli sünnette açık yara bulunduğu için, en az 2-3 gün iç çamaşır veya pantolon giyilemez veya bez bağlanaz. Dikişli sünnet, özellikle bezli çocuklarda ciddi bakım sıkıntısı yaratır. Plastik klips yöntemiyle yapılan sünnet sonrasındaysa çocuklar günlük kıyafetlerini giyebilir, bezli bebeklerde bez rahatlıkla bağlanabilir. Bu nedenle plastik klips yöntemi, bakım kolaylığı getirirken çocuğun hayat kalitesini de arttırır.

Dikişli sünnette, her çocukta aynı cerrahi malzemeler kullanıldığı için, her sünnet sonrasında otoklav aletinde sterilize edilmesi gerekir. Bu sterilizasyon zincirinde aksama olduğu durumda, ciddi yara enfeksiyonları görülür. Ayrıca, bir çocuktan diğerine, hepatit ve AİDS gibi hastalıklar bulaşabilir. Plastik klips yönteminde ise sadece iki malzeme kullanılır: plastik klips ve bistüri (neşter). Bunların her ikisi de steril, yani mikroptan arındırılmış paketler içerisinde gelir ve sadece bir çocukta kullanılır. Yani, bir malzeme başka bir çocukta kullanılamaz. Bu nedenle, plastik klips yönteminde hepatit veya AİDS bulaşma riski yoktur.

Dikişli sünnette kesim ve dikme aşamalarında çocuğun kesinlikle hareket etmemesi gerekir. Cildin kesilmesi, dikişli sünnette ilk harekettir ve geri dönüşü yoktur. Meydana gelen sünnet hatalarının (örn. pipi ucunu kesilmesi gibi) büyük kısmı bu aşamada olur. Plastik klips yöntemindeyse çocuğun sünnet sırasında yapacağı küçük hareketler sorun yaratmaz. Cilt kesilene kadar olan süreçte geri dönüşü olmayan hareket yoktur. Yani, cilt ayarlarından emin olana kadar klipsin pozisyonunda değişiklik yapılabilir. Cilt ayarlarından kesin olarak emin olunduktan sonra kilitler kapatılarak kesim işlemi yapılır.

Klips yöntemi ile sünnet
Çalışma Saatleri
  • Pazartesi
  • Salı
  • Carşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar
  • 08.00 - 19.00
  • 08.00 - 19.00
  • 08.00 - 19.00
  • 08.00 - 19.00
  • 08.00 - 19.00
  • 08.00 - 15.00
  • KAPALI
Konum